Návštěva dětí ze Základní školy Rozdrojovice

11.10.2012 00:00

Ve středu 10. 10. navštívily knihovnu děti ze základní školy s paní učitelkou Dagmar Bláhovou. Protože dětí bylo hodně a různého věku, přišly ve dvou skupinkách. Dověděly se, jaký je rozdíl mezi knihovnou a hromadou knih, jak se v knihovně orientovat a jaké knížky v knihovně najdou. Menší děti dostaly na památku papírového draka ke složení, starší děti luštily kvíz s názvy knížek, kde se vyskytují zvířátka. Také děti hádaly zvuky ptáků. Nakonec hrály hru s názvem šibenice - hádanku s doplňováním písmen. Tajenkou byl název skřítka, o kterém se děti dověděly, že bydlí v knihovně a jmenuje se Knihovníček. Některé děti jsou již pravidelnými čtenáři, ale přesto všechny potvrdily, že jsou rády, když se jim čte nahlas. Ale to máme někdy rádi i my - dospělí.

Brzy budou doplněny fotografie z návštěvy dětí.